ARTIKLER 2

NORSK ARTIKKELTJENESTE


ARTIKLER 2


Har det norske folk blitt spurt?


Publisert 1. oktober 2020


Har det norske folk egentlig noensinne blitt spurt om det vil at deres land gis bort til disse etnisk og kulturelt fremmede folkene? Har det egentlig noensinne blitt begrunnet hvorfor det norske folk skal presses til å gi fra seg landet til fremmede fra kulturer de misliker til de grader? Har det noensinne blitt gitt en forklaring på hvorfor disse folkene skal tas imot i hopetall? I Tyskland har det vært mange ulike opinionsundersøkelser om innvandring. Og gang på gang har det kommet frem at et meget stort flertall ikke vil ha disse folkene i landet. Jeg tviler på at det er noe annerledes i Norge.Få noen vettuge svar


Publisert 25. august 2020


I Norge har vi 8 registrerte trosretninger: Kristne, muslimer, human-etikere, buddhister, hinduisme, sikher, bahai og jøder. Kanskje på høy tid at en eller annen journalist eller politiker spør det store spørsmålet om hvorfor det kun er muslimer som skaper konflikt, hat og hets. Klarer man å få noen vettuge svar på spørsmålet, blir det nok lettere å forstå problemene. Men det er vel kanskje ikke politisk korrekt.Vil de bli kalt nordmenn?


Publisert 4. august 2020


«Angrepet på al-Noor-moskeen i Bærum var et direkte angrep på norske muslimer. Det var et angrep på religionsfriheten. Det var et angrep på retten til å mene og tro på det man ønsker. Det var et angrep på Norge fordi det var et angrep på nordmenn med røtter fra andre land.» Så mye politisk korrekt svada fra statsminister Erna Solberg kom frem rett etter attentatet.


Nordmenn med røtter fra andre land, finnes det ingen grenser for politisk korrekthet? Har hun spurt de med røtter fra andre land om de vil bli kalt for nordmenn?

Og hun vet ikke engang om alle på moskeen har norsk statsborgerskap. Er det slik at med en gang utlendinger setter sin fot i Norge då blir de automatisk nordmenn? Jeg har bodd i Norge i 40 år og er veldig glad i dette landet, men jeg er ikke og kommer aldri til å bli nordmann.Innvandring som hovedbekymring


Publisert 28. mars 2020

Av Hedvig Nilsen


EU-kommisjonens Eurobarometer for 2019 viser at innvandring forblir på toppen av europeernes bekymringsliste. Eurobarometeret er EUs årlige opinionsundersøkelse i 28 EU-land og har 27 464 respondenter. Innvandring topper bekymringslisten i 21 av de 28 landene. Innvandringstrykket mot Europa er fortsatt høyt, til tross for at det ikke er like overveldende som i 2015. Dette har fått flere innvandringsliberale politikere, medier og NGO´er – hvorav noen nå åpenlyst driver sin høyst private innvandringspolitikk ved å hente innvandrere til Europa – til å kjøre kampanjer for å få Europa til å ta imot enda flere migranter enn det allerede gjør. De møter motstand i befolkningen, som er bekymret for den store innvandringen til kontinentet. I Eurobarometeret fremgår det at hele 34 prosent i EU har innvandring som hovedbekymring.Straffeloven § 185

 

Publisert 4. mars 2020


En kvinne (70) ble i juni dømt til 14 dagers fengsel for kommentarer på Facebook om forfatter Sumaya Jirde Ali. I et kommentarfelt på Facebook under en artikkel i september 2017 omtalte kvinnen Ali blant annet som en «korrupt kakerlakk». Ankeutvalget har nå besluttet at anken over dommen skal behandles i Høyesterett. Både lovanvendelse og straffutmåling vil behandles, og Høyesterett har godtatt å overprøve om utsagnet rammes av straffeloven § 185.

I en ordinær rettsstat kunne man ikke kommet til noe annet utfall enn å ta denne anken til følge. Norge er derimot så nær ved å tippe over i diktaturet at utfallet i denne saken er uvisst. Jeg heller mot at anken blir tatt til følge, men selv det ville ikke gitt noen ubetinget glede over å leve i et fritt demokrati.

Det blir bare en bekreftelse på at man når som helst kan regne med å bli kastet i fengsel for sine meningers skyld. Om ikke denne gangen, så neste. Det er et trusselregime som gir en form for egensensur som begrenser det offentlige ordskiftet på en særdeles ukurant måte.

Det går selvfølgelig an å omgå disse urimelige lovene, men heller ikke det gir meg følelsen av å leve i et fritt demokrati. Det gir meg bare følelsen av at det kun er de som klarer å ytre seg i kodede NTB-vendinger som får komme til orde. Man kan alltids omtale folk i kodede vendinger, men det er ekskluderende for de som ikke behersker dette kode-språket.

Norge blir et fattigere land om man ikke engang får lov til å kalle en spade for en spade. Landets borgere blir en gjeng paranoikere som ikke lenger tør å snakke med hverandre på folkelig vis, i fare for å bli angitt.

Skal Norge være et ordentlig demokrati kan det ikke aksepteres at landets borgere ikke får lov til å ytre seg fritt ustraffet.

 Grunnlovens død


Publisert 4. mars 2020


Den norske grunnloven, som i sin tid var en av verdens mest liberale grunnlover og skulle sikre individet frihet og rettferdighet gjennom maktfordelingsprinsippet, er dessverre nå død og begravet. Her kan vi gi en stor takk til Johan Sverdrup og hans likesinnede. Grunnloven er nå redusert til et ganske verdiløst dokument som stort sett kun trekkes frem på nasjonaldagen når politikerne vil skryte av det norske "demokratiet".

Det vi sitter igjen med er parlamentarismen - også kalt flertallsdiktatur; samt det fine begrepet "konstitusjonell sedvanerett". Sistnevnte betyr kort og greit at man kan drite i grunnloven bare man har flertall for det. Parlamentarismen som system bryter forøvrig også maktfordelings-prinsippet da den utøvende- og lovgivende makt ikke lenger er adskilt. Hele poenget med maktfordelingsprinsippet var å forhindre korrupsjon og maktmisbruk. man skulle ha balanse mellom de ulike maktinstitusjonene, noe som i dag ikke lenger er tilfelle. Dette er mulig fordi at grunnlovens beskytter, Høyesterett, formelig er vingeklippet. Jfr. "All makt i denne sal".Selvfølgelig er jeg norsk!


Publisert 26. august 2019


Statsministeren ønsket i juni 2019 muslimene til lykke med feiringen av eid. - Id er feiring, fellesskap og takknemlighet, sammen med familie og de man er glad i. God id - id Mubarak, sier statsminister Erna Solberg.

- Selv om det er flest tilbakemeldinger er hyggelige med gode spørsmål opplever vi også at enkelte uttrykker seg på en uakseptabel måte på Facebook. Det gjør at andre ikke ønsker å delta i debattene som foregår, skriver Erna Solberg i en e-post.

Ordførerkandidat for Høyre i Oslo, Saida Begum, er selv muslim og faster når det lar seg kombinere med forpliktelsene hun har som politiker. På spørsmål om kommentarene sårer henne, er svaret ja.

- Noe av det. Hvis jeg har hatt en dårlig dag og leser at jeg skal snikislamisere Oslo, at Oslo kan få en ordfører som ikke er norsk … Selvfølgelig er jeg norsk! Jeg er født og oppvokst her, sa hun i mai 2019.Til lykke med feiringen av Id

 

Publisert 26. august 2019


Statsministeren ønsket i juni 2019 muslimene til lykke med feiringen av eid. - Id er feiring, fellesskap og takknemlighet, sammen med familie og de man er glad i. God id - id Mubarak, sier statsminister Erna Solberg i en video lagt ut på hennes Facebook-side, for å gratulere landets muslimer med feiringen.

- Selv om det er flest hyggelige meldinger, gode spørsmål og uenighetspunkt, opplever vi også at enkelte uttrykker seg på en uakseptabel måte på Facebook. Det gjør at andre ikke ønsker å delta i debattene som foregår, skriver Erna Solberg i en e-post.

Hun bekrefter at det har vært hets og sjikane som har gått langt over streken for hva hun aksepterer i sine kommentarfelt.

- Jeg kommer likevel aldri til å slutte å gratulere nordmenn i forbindelse med feiringen av deres religiøse høytid, enten om de er jøder, kristne, muslimer eller tilhører en annen religion.Ønsket muslimer god eid


Publisert 26. august 2019


Nok en gang ble det som skulle være en hyggelig hilsen til muslimske følgere nedrent av hets. - Dessverre en del av hverdagen for mange, sier Islamsk Råd Norge.

Statsministeren ønsket i juni 2019 muslimene til lykke med feiringen av eid. - Id er feiring, fellesskap og takknemlighet, sammen med familie og de man er glad i. God id - id Mubarak, sier statsminister Erna Solberg i en video lagt ut på hennes Facebook-side, for å gratulere landets muslimer med feiringen.

Da tok det fyr i kommentarfeltet. Når et media går gjennom kommentarene er mye ryddet opp, men fremdeles finnes utsagn som «Jeg kan ikke følge Høyre lenger da jeg blir uvel av disse hyllingene av islam.»

Burde ikke heller statsministeren holde seg til Grunnlovens § 2 som sier at: Verdigrunnlaget skal framleis vere den kristne og humanistiske arven vår. Denne grunnlova skal tryggje demokratiet, rettsstaten og menneskerettane.Våre aller minste


Publisert 26. august 2019


De foreldreløse barna som hentes hjem fra Syria, trenger beskyttelse. Mot hatefulle nordmenn. Det er ikke til å tro skriver m.a. Hege Ulstein i juni 2019.

Mandag kveld landet de fem småbarna på norsk jord. Regjeringen og Utenriksdepartementet lyktes i få dem hjem. Faren er drept, og moren har forsvunnet. Nå skal barna få hjelp og omsorg av et av verdens beste velferdsapparater. De ble hentet med et chartret SAS-fly. De er alle norske statsborgere. Det store flertallet av nordmenn setter pris på at barn blir reddet fra grusomheter. De har også lært av historien og vil ikke at den skammelige behandlingen av krigsbarna skal gjenta seg. De skjønner at man ikke kaller småbarn tyskerunger eller IS-barn. At barn er uskyldige.

Statsminister Solberg måtte minne om det helt selvfølgelige: At barna ikke skal dømmes for foreldrenes valg.

Men så er spørsmålet om de skal tjene på foreldrenes eventuelle lovbrudd? Og hvem får et chartret SAS- fly bestilt av det norske forsvar til disposisjon når man skal «hjem».Infiltrering og dumskap


Publisert 23. august 2019


Å kritisere islam er ikke rasisme, men derimot så er islam full av rasisme. Islam burde vært forbudt, skrellet ned, og fjernet gjennom kunnskapsarbeid. Det at noen ikke forstår det må man anse som et rimelig stort problem. Det kan være en trussel på lik linje med islam.

Europa og Norge er rustet til å stå imot krig med konvensjonelle våpen, men mot infiltrering og dumskap, som vi for eksempel ser utvist på mange områder nå, deriblant twitter, må man heldigvis bare bruke fornuften. Og det er ingen grunn til å ta fanger. Her er det bare å argumentere med sunn fornuft og sannheten.Handlingsplan mot islamofobi


Publisert 23. august 2019


Tre representanter fra SV la en fredag i juni 2019 frem et Dokument 8-forslag om en handlingsplan mot islamofobi. Den ene representanten bar hijab.

Men dette er et totalt vrengebilde av virkeligheten, snekret sammen i møtelokaler bak lukkede dører og isolert fra den virkelige verden utenfor. Det finnes ingen sterke krefter fra ytre høyre som blåser gjennom Europa. Det finnes bare redde, sinte og frustrerte vanlige mennesker som ser ekte og farlige krefter etablere seg og vokse seg sterke, med god hjelp fra realitetsfjerne mennesker representert av bl.a. SV. 
Resultatene fra spørreundersøkelsene tolkes som holdninger man må kjempe mot. I stedet bør de tas til etterretning, da mye av frykten er velbegrunnet og påstander sanne. 
Når det er nettopp muslimer som føler seg utsatt, i motsetning til andre religiøse grupper i samfunnet, ligger forklaringen nettopp på muslimene selv og deres lakeier. Det er derfor vi ikke ser en nasjonal handlingsplan mot buddhismofobiPå vei til et farlig samfunn


Publisert 23. august 2019


Islam er en politisk og en religiøs ideologi. Den har ingen farge og er helt frivillig for mennesker i den vestlige verden. Det er ingen som har fobi for denne ideologien. Motstand mot ideologier og religioner er og skal være legitimt. Tenk den dagen vi ikke lengre kan si vår mening imot nazisme, kommunisme, sosialisme osv. Da er vi på vei til et meget farlig samfunn. Men islamiseringen går som kjent framover og jeg blir ikke overrasket den dagen et forbud mot kritikk av islam og muslimer trer i kraft. Den dagen er det på tide og ta frem sterkere motstand for da er argumenter brukt opp.Kona ble banket opp


Publisert 28. august 2019


Ordfører Fabian Stang og Statsminister Erna Solberg besøker Sommerskolen på Nydalen Videregående skole. Men vet de hvordan disse muslimske jentene egentlig har det i hjemmet?

En iraker i 50-årene fikk skjerpet straffen med tre år etter at han anket dommen på 15 år for årevis med voldtekter og vold mot sine egne familiemedlemmer. Denne brutale og motbydelige mannen som voldtok sin egen datter første gang når hun var 10 år, kan nå nyte godt av å sitte i et norsk fengsel med alt det har av fordeler. Nå må vi få stoppet volden mot muslimske kvinner av deres egne muslimske menn

Her må Erna personlig stå til ansvar. Jeg hadde selv muslimske naboer en gang. Kona ble banket opp og kastet i veggen ofte, vi hørte hennes skrik og hans sinte stemme, hele tiden. Jeg turte å snakke med henne om hun
trengte hjelp, men nei, ikke gjør noe, sa hun, da blir mannen min enda sintere og også på deg sa hun. De har lov til å oppføre seg slik. Muslimske menn bestemmer over kvinnene, og dette skjer mye mer enn noen tror, i Norge, som egentlig skulle være et likestilt land med demokrati. Men ærlig, jeg tviler på at Erna vil gjøre noe som helst, hun har ikke viten til å forstå hva Islam er. Det er en stor skam for en statsminister. Folk som vet hva Islam er, kan bare riste på hodet av henne. At man kan være så
fraværende i det som skjer i landet hun skal beskytte og tjene, viser at hun ikke er verdig til å være Norges statsminister. Når vi har valg, vil hun se hva det norske folk mener om henne – eller?Islamistenes nyttigste idioter


Publisert 26. august 2019


Gratulerer, Norge. En kvinne i det muslimske brorskapets uniform på Stortingets talerstol. Selvfølgelig kommer kvinnemennesket fra SV, - islamistenes nyttigste idioter.
SVs og denne somaliske kvinnens demonstrasjon av manglende respekt for vår nasjonalforsamling og våre verdier, burde selvfølgelig ha vært slått ned på av Stortingspresidenten.
Men med islamisters inderlige frekkhet og krenkende framferd er også våre politikeres ynkelighet dessverre tydeligere enn noensinne.Norges største tragedie


Publisert 8. februar 2020


Under andre verdenskrig var det mange som samlet sine krefter i ulovlig og farefull kamp mot nazismen ut fra sin samvittighet og moralske overbevisning. I dag er det stort sett bare lommeboken som har kraft i seg til å mobilisere. Det er kanskje Norges største tragedie, og forakten og/eller likegyldigheten for vår kulturelle arv vil koste så dyrt at det ikke en gang kan måles i statsbudsjetter.

Folk trodde på løgnene om mangfold og berikelse, men vil gradvis oppleve at det var enfold og fattigdom som fulgte i de fagre løftenes spor. Folk ropte på frihet fra ferdenes tradisjoner og lyttet til sjarlatanenes forførende løfter om lykke, frihet og fred, men vil en dag våkne opp til ufrihet, tyranni, sorg og et land der freden er forsvunnet fra gatene. Utviklingen er allerede kommet langt.Folk er forbannet


Publisert 26. august 2019/8. februar 2020


Er FrP politikere jævla dumme? Forstår de ikke sine velgere? Man kan undres. FrP i opposisjon var et helt annet parti, her ser vi hva makt gjør. Det politiske landskap ligger åpent for et parti som kan komme på banen vedr innvandring og islam. Hele Norge skjønner de problemer dette medfører, ikke bare vi i Groruddalen. FrP har ikke en dritt å vise til. De har sviktet sine velgere. Ikke kom med det om at alternativet er verre. Folk er forbannet. Har stemt FrP i mange år, nå er det slutt. Utenom listhaug finnes det ikke ryggrad. De burde ikke gått med på å la henne gå som justisminister. Eneste redningen for FrP er å få Listhaug i en viktig posisjon. 6 år i regjering og ikke fått igjennom en eneste viktig sak. Alle avgifter som før, hva med NRK, strøm, bil, bom, alkohol etc. Udugelige politikere. Min stemme går iallfall til bommotstanderne. FrP kan seile sin egen sjø, de vi bli radert bort i de neste valg. Se på Danmark, og dansk folkeparti, de skjønte heller ikke hva som traff dem.Må ta til motmæle


Publisert 8. februar 2020


Statsministeren ønsket i juni 2019 muslimene til lykke med feiringen av eid. - Id er feiring, fellesskap og takknemlighet, sammen med familie og de man er glad i. God id - id Mubarak, sier statsminister Erna Solberg.

- Selv om det er flest tilbakemeldinger er hyggelige med gode spørsmål opplever vi også at enkelte uttrykker seg på en uakseptabel måte på Facebook. Det gjør at andre ikke ønsker å delta i debattene som foregår, skriver Erna Solberg i en e-post.

Også Ap-leder Jonas Gahr Støre og kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner ønsket muslimene til lykke med feiringen.

I en kommentar til hetsen sier Sanner, i likhet med Solberg, at det er viktig at folk tar til motmæle når tonen i kommentarfeltene blir for hard.

- Vi må alle fortsette å ta til motmæle. Ytringsfrihet er en viktig forutsetning for et velfungerende demokrati, men splittende debatt, hets og hat skremmer viktige stemmer bort fra debatten. Da må vi varsle ifra om at slik skal vi ikke ha det i Norge.

Under Støres innlegg kan kommunikasjonssjef Ingrid Langerud i Arbeiderpartiets partikontor fortelle at tonen var en helt annen. De har ikke sett seg nødt til å slette kommentarer, men har heller svart dem som kommer med kritiske innvendinger.

- Både Jonas og Arbeiderpartiet har nesten utelukkende fått positivt engasjement på våre hilsener. Vi jobber kontinuerlig med å følge med på debattene som pågår i våre kanaler og svare folk, og er bevisst på betydningen av å ha en tilstedeværelse i kommentarfeltene og fjerne uakseptable kommentarer, skriver hun i en tekstmelding

Burde ikke heller stortingsrepresentantene holde seg til Grunnlovens § 2 som sier at: Verdigrunnlaget skal framleis vere den kristne og humanistiske arven vår. Denne grunnlova skal tryggje demokratiet, rettsstaten og menneskerettane.En del av hverdagen


Publisert 8. februar 2020

 

Statsministeren ønsket i juni 2019 muslimene til lykke med feiringen av eid. - Id er feiring, fellesskap og takknemlighet, sammen med familie og de man er glad i. God id - id Mubarak, sier statsminister Erna Solberg.

- Selv om det er flest tilbakemeldinger er hyggelige med gode spørsmål, opplever vi også at enkelte uttrykker seg på en uakseptabel måte på Facebook. Det gjør at andre ikke ønsker å delta i debattene som foregår, skriver Erna Solberg i en e-post.

Yasir Ahmed, informasjonsansvarlig i Islamsk Råd Norge (IRN), er ikke overrasket over hetsen.

- Det er en dessverre en del av hverdagen for mange muslimer, sier han, og fortsetter:

- Det er veldig trist at mange i 2019 er så stor mangel på kunnskap at mange går løs på en hyggelig hilsen. De ville aldri turt å si det ansikt til ansikt mot en muslim. Vi er nødt til å styrke dialogen og kunnskapen for å bekjempe hets, ikke bare mot muslimer, men mot alle minoriteter som opplever dette. Organisasjonen har i flere år etterspurt en konkret handlingsplan mot muslimhets og hatkriminalitet, og de opplever at regjeringen har begynt å få opp øynene for behovet.

På tross av hetsen, er Ahmed ikke i tvil om at det var riktig av statsministeren å legge ut videoen. - Hun er statsminister for alle. Mange muslimer har satt pris på hilsenen, og jeg vil takke henne på vegne av det muslimske samfunnet i hele landet, sier han.SV og handlingsplan mot islamofobi


Publisert den 8. februar 2020


Det vakte oppsikt da Marian Abdi Hussein (SV) denne uken var den første som betrådte Stortingets talerstol iført hijab. Hussein legger ikke skjul på at hun ønsker sensur. Hun var også blant dem som kritiserte Stovnerrevyen. 

Tre representanter fra SV la frem et Dokument 8-forslag om en handlingsplan mot islamofobi. Den er vel verdt å studere. Den bærer bud om hva som kommer. Hvilke partier har motforestillinger og hvordan vil de målbære dem? SV sammenligner med handlingsplanen mot antisemittisme. Er det så enkelt?

Representantforslaget kom fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Marian Hussein og Solveig Skaugvoll Foss som en egen handlingsplan mot islamofobi og muslimfiendtlighet.Dagens kristendom er «snill og grei»


Publisert 9. januar 2020


At kristendommen er en viktig del av den europeiske kulturarven er det ingen tvil om, men at det er takket være kristendommen at europeerne klarte å finne oppskriften på et suksessfullt samfunn blir vel heller tvilsomt.

Kristendommen har for storparten av sin eksistens vært like undertrykkende og brutal som alle andre religioner, og samfunnene hvor den regjerte var på ingen måte mer fredelig eller på noen måte bedre enn det vi kunne finne på andre steder i verden.

Det var bare da kristendommen begynte å miste sin totale makt at de europeiske samfunn sakte, men sikkert kom seg ut av mørketiden, at en forrykende rask og positiv utvikling til slutt kunne finne sted. Vi ser fortsatt rester av det i dag hvor de mest religiøse europeiske samfunn er ofte de som økonomisk og sosialt henger etter.

Det var opplysningstiden, Europas geografi og politiske kart som la grunnlaget for konkurrerende samfunn som utviklet teknologiske og økonomiske, samt sosiale nyheter som skulle vise seg å være ekstremt fordelaktige for et moderne samfunn. Det var sekulære krefter som brakte Europa inn i den moderne verden, og det til tross for en Kristendom som uten press ville ha fortsatt å være brutal og undertrykkende som den dessverre har vært i alle fall for 80% av sin eksistens.

Dagens kristendom er en «snill og grei» religion, som altså har blitt slik etter et sterkt sekulært press som har tvunget den over de siste 300 årene til å innta en holdning som er forenelig med det moderne samfunn.

Det er naturligvis vanskelig for mange troende kristne å innrømme dette, og dette er noe man sikkert kan forstå ikke er helt enkelt for de som er indoktrinert til å tro på eksistensielle myter. Men hvis man våger å se på historien uten ideologiske briller, så er det ingen tvil om at det er det sekulære samfunn som har tvunget kristendommen til å utvikle seg til det den er i dag, og ikke omvendt. 


Hvor står Islam i det historisk perspektiv?Islam betyr befolkningseksplosjon


Publisert 9. januar 2020

 

Tre representanter fra SV la en fredag i juni 2019 frem et Dokument 8-forslag om en handlingsplan mot islamofobi.

Men det vi trenger er en handlingsplan for å få muslimene ut av landet og stenge for at det kommer inn flere. Islam er farlig. Der islam dominerer, er det analfabetisme og fattigdom for de mange kombinert med uendelig rikdom for de få. Islam betyr befolkningseksplosjon, krig og elendighet.
Vi trenger å beskytte oss mot islam.

Muslimer trenger seg på i kristne land for å få et levelig for seg selv.
Hvorfor følger nissen med på lasset? Islams historie er en historie om okkupasjon av fredelige sivilisasjoner. Med islam følger det barbari, uten unntak.Det moderne presteskapet


Publisert 9. januar 2020

 

Det som er minst forståelig når det gjelder unnfallenheten i forhold til islam, er at prester gjør seg til talsmann for en tro de må vite ikke er kompatibel med den tro som har vært grunnlaget for Europa, og våre frihetsverdier. Dersom de har gått igjennom sin presteopplæring, så vet de hva som er forskjelligheten mellom islamsk tro, og kristen tro. Likevel forfører de mange med sin lyst til å sidestille disse to. Hvorfor det er slik, har jeg ikke svar på. Og regner ikke med å få det de nærmeste dagene for å si det sånn. Men at vi som folk hadde vært bedre tjent med sannheten, det kan det ikke være tvil om. Hvem vet, kanskje den kommer. Om ikke så spørs det om vi har behov for det "moderne" presteskapet overhodet.Prest til kristen kamp mot islam


Publisert 7. januar 2020


Pensjonert sogneprest Olav Andreas Dovland er med i Stopp islamiseringen av Norge fordi han ikke har andre steder å kjempe mot islam. Han mener at kristne generalsekretærer må på banen. - Det er først og fremst en åndskamp. Kampen må gå på åndelig plan i kirken først og fremst, men også på det politiske plan. - Jeg mener at det er svært mange nordmenn som overhodet ikke forstår det som skjer - først og fremst fordi vi er et folk og land som nedkristnes måned for måned, hevder Dovland. 

Den tidligere sognepresten bor i Våler i Østfold. Han mener at politikerne og kirken bidrar til å «nedkristne» Norge. - Kirken er med for full musikk. Og biskopene - når sier de noe vettug om det som skjer? Så er det politikerne og det politiske systemet. Kunnskapsmangelen om islam er formidabel, mener Dovland. Nyttige idioter for en religion


Publisert 7. januar 2020


Det vakte oppsikt da Marian Abdi Hussein (SV) i juni 2019 var den første som betrådte Stortingets talerstol iført hijab. Hussein legger ikke skjul på at hun ønsker sensur. Tre representanter fra SV la frem et Dokument 8-forslag om en handlingsplan mot islamofobi. 

Det må føles rart for eldre SV-medlemmer og sympatisører å være vitne til dette knefallet for en religion som får de såkalte kristne mørkemennene til å fremstå som søndagsskolegutter.

Ingen har vel harselert og hetset mer mot kristendommen og kristne enn SVs medlemmer og sympatisører. Mange har ikke lagt skjul på at de hater kristne. Jesus har de avfeid som en svindel og/eller hallusinasjoner.

I dag kryper altså SV på buken for islam, og sykeliggjør islams kritikere. Partiet som en gang hevdet seg selv å representere det intellektuelle Norge har endt opp i en anti-intellektuell hengemyr der de opptrer som nyttige idioter for en religion og ideologi som nettopp har fremmet etnisk rensing etter nazi-metoden i Irak og Syria.

 Forskjell mellom Islams Allah og kristendommens Gud


Publisert 7. januar 2020

 

Den protestantiske kirke regner pinsen som kirkens fødselsdag, dagen da Jesu disipler fikk Den hellige ånd og over 3000 ble kristne i Jerusalem. For mange er pinsen den kristne høytiden de forstår minst av, men for de som vil forstå forskjellen mellom kristendom og islam, er pinsen avgjørende, spesielt i en tid hvor kristendommen synes å miste mange av sine forsvarere, mens islam får stadig flere.

Vi pleier å si at en avgjørende forskjell mellom islams Allah og kristendommens Gud er at kristendommens Gud er relasjonell, mens Allah er en ikke-relasjonell gud. Denne relasjonen kalles i kristendommen for Treenigheten, og er en relasjon mellom Faderen, Sønnen og Den hellige ånd. C.S. Lewis forklarer Den hellige ånd som et resultat av kjærligheten mellom Faderen og Sønnen. Ikke slik å forstå at ånden ble til senere i tid, men som bekreftelse på en evig relasjon mellom de to. Når vi da sier at kristendommens Gud er kjærlighet, er Den hellige ånd bekreftelsen på nettopp det.

 Avkristning og islamisering


Publisert 7. januar 2020


Vi trenger kirken. Men trenger vi dagens presteskap knyttet til det som er igjen av statskirken? Presteskapet er mer interessert i islam enn kristendom. Lavkirkelige samfunn har en praksis som gjør at folk vender seg bort fra kristendommen.

Vi trenger en ny reformasjon: tilbake til den opprinnelige kristendommen.
Kirken og lavkirkelige samfunn er politisert. Folk søker til alternative retninger for å dekke sine åndelige behov. Det betyr hedenskapens renessanse.

Vi trenger en grundig undervisning i kristendom gjennom hele skoleløpet for å bevare vår sivilisasjon. De fleste i landet er fortsatt "stille kristne".
Kristendommen er praktisk. Det gjelder å ta ansvar for seg selv, sin familie og de som trenger støtte.

Velferdsstaten er en sekulær kristen stat. Men den skal ikke utnyttes.
Det er det største problemet i dag, kombinert med avkristning og islamisering.Flyktninger er ikke lønnsomt


Publisert 7. januar 2020


Det har vært mange finurlige vinklinger i NRK på hvor «lønnsomt» det er for Norge å ta imot flyktninger. En tirsdag kveld fikk vi nok et eksempel. Det ble ikke mindre absurd denne gangen.

Innslaget introduseres med at nyhetsanker Atle Bjurstrøm forteller at det å ta imot flyktninger har vært en stor inntektskilde for en del kommuner.

Det settes så over til Flora kommune i Sogn og Fjordane, der reporter Bård Siem opplyser at man her har hatt et overskudd på 120 millioner kroner på å ta imot flyktninger, og at dette er penger som har blitt pumpet inn i driften av kommunen.

Alle som greier å tenke litt selv forstår at flyktninger ikke er lønnsomt, men en diger utgiftspost for det norske folk. Kommunene får statlige midler som følger med som en pakke når flyktningene kommer. Hvem er staten, og hvem betaler inn til staten?  De aller fleste flyktninger må vi bekoste fra ankomst til grav. Den som påstår at det er lønnsomt må bevise det regnestykket. Det blir ikke lett.