ARTIKLER 4

NORSK ARTIKKELTJENESTE

ARTIKLER 4Et privilegert lag i befolkningen


Publisert 4. august 2020


Det som skjer i våre dager, er at politikerne føler et trykk fra befolkningen. I den prosessen konsoliderer de sin makt. Dette er noe som ikke skjer når politikerne er vanlige folk som kommer fra vanlige jobber, men dagens politikere er så godt som alle politiske broilere, som til sammen utgjør et samfunn lignende Frimurerne, Jehovas Vitner, Legeforeningen etc. De er et eget, ytterst privilegert lag i befolkningen, og nå ser de behovet for å sikre sin maktbase. Det absolutt verste som kan skje, er at det kommer noen utenfra (som Trump), og tar makta fra dem.I USA


Publisert 11. februar 2020


I USA er det nå i ferd med å bli slik, at stygge, nedsettende og frekke uttalelser om landets president og den politikk, som fargede, fortrinnsvis kvinner, bringer til torgs, uansett hvor ekstrem og utopisk og skadelig den er, skal ikke kunne kritiseres eller imøtegås. Gjør man det, blir man med en gang stemplet som en "rasist", og for å sette disse fargedes liv i fare, ved angivelig å bidra til at de får døds-trusler. M.a.o. Disse menneskene skal gjøres urørlige, uansett hva de sier, eller gjør, grunnet sin hudfarge.
Rasismekortet og muslimenes taktikk med å påberope seg å være de egentlige "offer" for egne ugjerninger, blir utnyttet maksimalt.Hva er flerkultur?


Publisert 11. februar 2020


Av en eller annen grunn innbilte sosialistene seg at innvandrere og muslimer er postmodernister og ville bli multikulturelle når de ankom Europa, de ville være med på å skape "Det Nye Vi". Hvor man fikk denne vanvittige ideen fra, er umulig å få svar på, for muslimer shopper ikke kultur eller religion. De er monokulturelle med en eneste misjon: Spre islam. Dermed står vi i tåkeheimen om hva "flerkultur" faktisk er, hvordan den var ment å fungere, og hvor dette vanvittige samfunnseksperimentet har fungert tidligere. Ikke i USA i hvert fall, for USA er multietnisk - men ikke multikulturelt. Tvert om.Tilhørighet


Publisert 20. februar 2020


Paul Thomas og Abdul-Razak Kuyini Alhassan, begge førsteamanuensis i pedagogikk ved Institutt for pedagogikk, Universitet i Sørøst-Norge skriver i februar 2020: Vanskelig å føle seg norsk. Vi som har forsket på ungdom med innvandrerbakgrunn (og selv har en slik bakgrunn), savner en diskusjon i offentligheten om tilhørighet. I underkant av 40 prosent av barn i grunnskolen i Oslo har minoritetsbakgrunn. Da er det merkelig at ordskiftet fortsatt domineres av kriminalitet, vold, tvangsekteskap og lignende. Minoritetsungdom har fortalt oss at det er vanskelig å føle seg norsk når storsamfunnet ikke er villig til å la dem høre til.

Men kan tilhørighet være et problem når nesten 40 prosent av barn i grunnskolen i Oslo har minoritetsbakgrunn – da finnes et jo mange parallellsamfunn de kan føle tilhørighet til. Nå tallet kommer over 50 % er det jo etniske nordmenn som må finne en ny tilhørighet.Tro i takt med samfunnsutviklingen


Publisert 4. mars 2020


Forskjellen på religionene er dog at mens kristne alltid har forstått at Bibelen er skrevet av mennesker og også satt sammen og samlet «riktignok med inspirasjon av Den hellige ånd» så mener muslimene at Koranen er «uskrevet» (ikke skrevet av mennesker), men skrevet av Allah selv, og at originalen derfor ligger i «himmelen».

Denne forskjellen på ideen rundt de hellige skrifter er svært viktig, og gjør at kristendommen og islam har utviklet seg helt ulikt gjennom tiden.

Kristne med sin viten om at det er ulike mennesker «i tiden» som har formulert det som står skrevet, likeså at svært mye handler om brev fra apostler til ulike konkrete menigheter på den tiden, har derfor et stort tolkningsmonn ved at man kan tolke de ulike Bibeltekster også inn i det samfunn og den tid disse ble skapt. Dette gir åpning for å bringe troen mer i takt med samfunnsutviklingen.

Islam derimot står mye mer bom fast, da Koranen mye mer blir «låst» uten en slik fortolkningsramme. Dette har gjort at mens kristne og kristne samfunn har utviklet seg gjennom tidene, står muslimer mye mer fast i år 630.Politiske broilere


Publisert 4. mars 2020


Politiske broilere er et stort problem i samtiden ettersom det meste i livet dreier seg om detaljer og nyanser som man bare får gjennom praktisk erfaring, noe broilerne aldri vil få. Det andre og større problemet er at dagens politikere gjør alt for å skvise politiske dråper ut av hver sitron, karikere situasjoner og andres utsagn, vri og vende på alt til det ugjenkjennelige, bytte standpunkt avhengig av posisjon og vende sin kappe etter vinden. Ikke vet man lenger hvem de egentlig representerer, eller hva de finner på å mene rundt neste sving. Dermed er grobunnen sådd for politikerforakt og populisme og man sager på vårt demokratiske samfunns grunnpilarer. Det er et problem.